Festivalregels

 • Experience Express verleent geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook overlast en /of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kan gefouilleerd/gevisiteerd worden. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend kan de toegang tot het feestterrein ontzegd worden.
 • Geen toegang aan mensen die in het bezit en/of onder invloed van drugs zijn. Ook mensen in kennelijke staat van dronkenschap worden niet toegelaten. Een ieder die overlast veroorzaakt in de nabije omgeving van het feestterrein wordt niet toegelaten.
 • Bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen en/of te consumeren.
 • Huisdieren zijn verboden op het festivalterrein.
 • Glaswerk is verboden.
 • Het is niet toegestaan om drank en etenswaar mee te nemen.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen.
 • Ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht om één van de beveiligingsmedewerkers in te schakelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op. Experience Express kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 • Betreden van het festivalterrein is op eigen risico, Experience Express vrijwaart zich van elke claim.
 • Festivalgangers accepteren bovenstaande festivalregels en de algemene voorwaarden van Experience Express.