Festivalregels

 • Bij het betreden van het festival is het verplicht legitimatie bij je te hebben.
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kan gefouilleerd/gevisiteerd worden. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend kan de toegang tot het feestterrein ontzegd worden.
 • Geen toegang aan mensen die in het bezit en/of onder invloed van drugs zijn. Ook mensen in kennelijke staat van dronkenschap worden niet toegelaten. Een ieder die overlast veroorzaakt in de nabije omgeving van het feestterrein of met zich meebrengt wordt niet toegelaten.
 • Bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen en/of te consumeren. Bij de verkoop van alcohol kan om legitimatie gevraagd worden.
 • Huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan om professionele film- en videoapparatuur, eet- en drinkwaren, slag, stoot- of steekwapens of andere gevaarlijke voorwerpen (Glas/ Blik/ Plasticflessen), hard- en softdrugs mee te neem het festivalterrein op.
 • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten en uitdelen van flyers op of rondom het festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen toestemming van de organisatie.
 • Ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd en kan worden overgedragen aan de politie.
 • Indien u voortijdig het festivalterrein verlaat is het niet meer mogelijk het terrein opnieuw te betreden.
 • Het is niet toegestaan het terrein met (alcoholhoudende) drank te verlaten.
 • Gekochte toegangsbewijzen en/of consumptiebonnen worden niet teruggenomen. Overgebleven consumptiebonnen zijn na het evenement niet meer geldig.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie, racisme en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op. Experience Express kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers. Betreden van het festivalterrein is op eigen risico, Experience Express vrijwaart zich van elke claim.
 • Voor uw en andermans veiligheid en controle maken wij gebruik van camera controle. Bij het betreden van het festivalterrein stemt u automatisch in met deze veiligheidsmaatregel. De beelden kunnen ter monitoring en bij een incident gebruikt en afgegeven worden aan de veiligheidsdiensten.
 • Ter promotie van het festival kunnen foto’s en video’s gemaakt worden van bezoekers. Deze kunnen door de organisatie gebruikt worden in openbare promotiedoeleinden.
 • Festivalgangers accepteren bovenstaande festivalregels en de algemene voorwaarden van Experience Express.